Wilk Kamyk odłowiony

W dniu 02.10.2023 r. w godzinach wieczornych Woliński Park Narodowy we współpracy z lek. wet. p. Łukaszem Małyszko, przeprowadzili akcję odłowu wilka Kamyka. Działania odbyły się przy zabezpieczeniu ze strony służb porządkowych, w tym Policji. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się w sposób bezpieczny dla otoczenia i samego zwierzęcia odłowić Kamyka i umieścić go w bezpiecznej wolierze na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Wilka tymczasowo uśpiono, przewieziono, a następnie wybudzono w wolierze. Po wybudzeniu Kamyk znajduje się w dobrej kondycji ogólnej. Wszystkim, którzy pomogli w akcji oraz tym z Państwa, którzy wykazali zrozumienie sytuacji, składamy serdeczne podziękowania.


design by LEMONPIXEL.pl