Wizyta Ministra Klimatu i Środowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym

W czwartek 27 maja 2021 r. mieliśmy okazję gościć w siedzibie Parku delegację z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, z panem ministrem Michałem Kurtyką, panią Małgorzatą Golińską - Głównym Konserwatorem Przyrody a także kierownictwem Departamentu Ochrony Przyrody.
Poza rozmowami z dyrekcją BbPN, miało miejsce spotkanie z szerszym gronem pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odbyło się ono w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz online. Omówione zostały m.in. kwestie związane z powstającą Ustawą o Parkach Narodowych oraz poruszone aktualne problemy BbPN i innych parków.
Była to okazja do zasygnalizowania przedstawicielom organu nadzorującego aktualnych wyzwań i ograniczeń w funkcjonowaniu Parku, a także możliwość otwartej dyskusji i zadawania pytań, dotyczących spraw szczególnie interesujących pracowników Parku.
Dziękujemy gościom za wizytę a pracownikom za udział w spotkaniu i ciekawą dyskusję.

autor: A.Ł., data: 2021-05-28


design by LEMONPIXEL.pl