Wydawnictwo Roztoczańskiego Parku Narodowego z kolejnym wyróżnieniem

Z przyjemnością informujemy, że wydany przez Roztoczański Park Narodowy komplet map „Roztocze – różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe” otrzymał I miejsce na prestiżowym, jubileuszowym 25 Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Turystycznej i Krajoznawczej w kategorii „Mapy i atlasy”.

Organizatorem Przeglądu byli: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze a patronatem konkurs objęli: Minister Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Janusza Zdebskiego, oceniało 158 publikacji nadesłanych przez 69 wydawców, pod kątem jakości dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, języka i stylu wypowiedzi, użyteczności w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej, opracowania graficznego i estetycznego, staranności opracowania edytorskiego oraz jakości poligrafii. Jury doceniło wydane przez nas mapy m. in. za bogactwo treści krajoznawczej i podkreśliło, że jest to niezwykle przydatna mapa dla turystów, po raz pierwszy prezentująca w tak dużej skali całość Roztocza po stronie polskiej i ukraińskiej.

Wydawnictwo składa się z trzech map w skali 1:75 000 obejmujące Roztocze od Kraśnika do Lwowa. Charakteryzuje się niezwykle bogatą treścią (ponad 100 elementów treści) obejmującą walory przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturę turystyczną i komplementarną. Rewers mapy, prezentuje za pomocą wielu map tematycznych, panoram, rycin, fotografii oraz tekstu, unikalne w skali Polski cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego regionu. Autorami opracowania są pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego (Tadeusz Grabowski, współpraca: Lucyna Droździel, Magdalena Kaproń, Alina Kotyła, Przemysław Stachyra) i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: Paweł Cebrykow, Wioletta Kałamucka i Krzysztof Kałamucki. W przygotowaniu map również udział wzięli; Mirosław Krukowski i Krzysztof Łoboda (UMCS), Mirosław Meksuła (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) oraz Sergiej Marunyak z Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego (UA) i Jura Zinko i Oksana Szewczuk z Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie.

Pragniemy podkreślić, że wydawnictwo powstało w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” dofinasowanego ze środków Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. (www.eog.gov.pl)

Nagrody wręczono w czasie jubileuszowej gali, która obyła się w dniu 18 lutego 2017 r., w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon, Poznań 2017. W imieniu RPN i autorów nagrodę odebrali Tadeusz Grabowski i Krzysztof Kałamucki. Podczas targów pracownicy Parku: Tadeusz Grabowski i Magdalena Kaproń wygłosili prelekcje na temat środowiska przyrodniczego i kulturowego Roztocza oraz zasad udostępniania Parku dla edukacji i turystyki. Ponadto na stoisku Województwa Lubelskiego prezentowano materiały i publikacje promujące Roztoczański Park Narodowy.design by LEMONPIXEL.pl