Zakończono inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej

Inwentaryzacja żubrów zamieszkujących rejon Puszczy Białowieskiej została zakończona. Obserwacje żubrów przeprowadzono w Białowieskim Parku Narodowym, a także w Nadleśnictwach: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka.

Na dzień 31.12.2021 roku zaobserwowano w rejonie Puszczy Białowieskiej 779 osobników żubrów, z czego rozróżniono 288 samców i 262 samic. U pozostałych osobników (229) – płeć nie została rozpoznana, ponieważ w młodym wieku, nie jest to wcale takie proste…

Wśród zaobserwowanych osobników znajdowało się:

• 405 osobników dorosłych (218 samców, 187 samic),
• 80 osobników młodzieży czyli żubrów 2-3 letnich (37 samców, 34 samice, 9 osobników nieznanej płci),
• 107 cieląt (33 samce, 41 samic, 33 osobniki nieznanej płci).

Coroczna inwentaryzacja odbywa się zimą, gdyż w tym okresie żubry zwykle gromadzą się przy miejscach dokarmiania, co ułatwia przegląd stada wraz z oceną ich kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji z podziałem na klasy wiekowe i płeć. Oddzielnie zlicza się cielęta do pierwszego roku życia, z podziałem na byczki i jałówki. Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, także z podziałem na płeć. Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4. lat i powyżej z podziałem na byki i krowy.


design by LEMONPIXEL.pl