Zapraszamy na szkolenie dla przewodników turystycznych!

Osoby zajmujące się oprowadzaniem grup wycieczkowych na terenie województwa pomorskiego i pragnące podnieść swoje kwalifikacje, wiedzę na temat Parku Narodowego „Bory Tucholskie” zapraszamy na szkolenie dla przewodników turystycznych, które ma się odbyć w kwietniu 2022 roku, w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. Na szkoleniu zaprezentowana zostanie aktualna wiedza na temat wartości przyrodniczych i kulturowych Parku, zasady zwiedzania i korzystania ze szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Dane kontaktowe do przewodników za ich zgodą zamieszczone zostaną na stronie internetowej Parku. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych. Dokładny termin oraz program szkolenia zostanie przesłany osobom zainteresowanym do końca marca.

Uwaga, liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 52-33-55-127) lub mailowy (a.szulta@pnbt.com.pl) w terminie do 10 marca 2022 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny zapewniamy również materiały edukacyjne.  

/ASz/ PN Bory Tucholskiedesign by LEMONPIXEL.pl