Zarybienie jesiotrem

Do Drawy znów wpuszczono narybek. Tym razem to jesiotr bałtycki, gatunek, którego powrót do tej rzeki jest ze wszech miar wskazany. Jesiotr występował w Drawie  do mniej więcej połowy XX wieku. Dla niewtajemniczonych: to  ryba wędrowna, dwuśrodowiskowa, anadromiczna   t.j. odbywająca tarło w dobrze natlenionych, kamienistych odcinkach rzek , a dorastająca i dojrzewająca  płciowo w morzu. Jesiotr bałtycki charakteryzuje się wyjątkowo długim cyklem życiowym. Mamy nadzieję, że część narybku wpuszczonego wczoraj do Drawy w rejonie miejsca biwakowania Kamienna i w okolicach przepławki przy EW Kamienna, powróci do tej rzeki na tarło po około dwudziestu latach.  Czynione są starania aby, powiodła się  restytucja (przywrócenie) tego gatunku do polskich rzek, w tym i do Drawy.  Pierwszą próbę wypuszczenia jesiotra bałtyckiego na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, po wcześniejszym rozpoznaniu warunków siedliskowych i upewnieniu się, że są one dobre dla tego gatunku, podjęto w roku  w 2007. Aktywny udział w tych pracach miała grupa polskich i niemieckich ichtiologów.  W tym roku udało się również wypuścić  narybek  w znakomitej kondycji o średniej wadze ok. 0,5 g/szt.  w ilości 15000 sztuk. Przywieziony został on z ośrodka  w Niemczech (z regionu Meklenburgii – Pomorze Przednie)  przez dr Jörna Gessnera  naukowca z Uniwersytetu Berlińskiego, pasjonata i aktywnego działacza Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Jesiotrów (Gessellschaft zur Rettung des Stors).

Zarybienie było świetną okazją do odbycia praktycznych zajęć edukacji przyrodniczej w terenie. Tego dnia Park odwiedziła dwudziestoosobowa grupa  uczniów ze szkoły średniej Berufskolleg Neandertal w miejscowości Mettmann w Niemczech.  Bardzo chętnie zmienili, oczywiście za zgodą swoich opiekunów i przewodników,  swój wcześniej nakreślony plan zwiedzania. Warto było to zrobić ! Na niżej zamieszczonych zdjęciach widać, że tu, w Drawieńskim Parku Narodowym idealnie można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Tekst Aleksandra Gancarczyk

Fotografia Ewa Wnuk Gławdeldesign by LEMONPIXEL.pl