Zima w Poleskim Parku Narodowym

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza na zimowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży!
 „Zima w Parku” – zimowe dni otwarte PPN.
Zajęcia są bezpłatne
i odbędą się na terenie Poleskiego Parku Narodowego
w dniach 18-22 lutego 2019 r.
Start: godzina 10.00
(rejestracja uczestników od godziny 9.00)
 
Na zajęcia będą składały się: prelekcje przyrodnicze, zajęcia plastyczne,
gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, a także wycieczka.
Dla wszystkich uczestników przewidziano upominki.
 
Dla uczestników zajęć zapewniamy ciepły posiłek regeneracyjny.
Prosimy o odpowiedni ubiór dla dzieci (czapki, obuwie na zmianę itp.,).
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna.
(Zgody dostępne w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku pierwszego dnia zajęć w trakcie rejestracji).
 
Więcej informacji dot. Zajęć można uzyskać w Zespole ds. edukacji i udostępniania Parku: nr tel:82 562 23 83 , poleskipn@poleskipn.pl


design by LEMONPIXEL.pl